Visa allastudier.se som: Mobil

Måltidskunskap och värdskap, avancerad nivå, Självständigt arbete

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Måltidskunskap och värdskap, avancerad nivå, Självständigt arbete

Kursen ger fördjupade kunskaper om att söka och värdera kunskaper på vetenskaplig nivå och att självständigt formulera, undersöka problem med relevans för huvudområdet måltidskunskap och värdskap. Det självständiga arbetet ger dig möjlighet att tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder, och ställa de egna resultaten i relation till tidigare forskning. Du utvecklar också din analytiska förmåga och vetenskapliga förhållningssätt genom att kritiskt granska andra studenters självständiga arbeten.

Förkunskaper

90 hp i måltidskunskap och värdskap där ett självständigt arbete om 15 hp ingår. Alternativt 90 hp i ett humanistiskt, samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt eller konstnärligt ämnesområde där ett självständigt arbete om 15 hp ingår. Dessutom krävs 15 hp på avancerad nivå varav 7,5 hp i vetenskaplig metod samt Engelska 6/Engelska B.