Visa allastudier.se som: Mobil

Miljövetenskap, Fysiologi och produktkvalitet

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Miljövetenskap, Fysiologi och produktkvalitet

Kursen ger grundläggande kunskaper i växt- och djurfysiologi med tillämpning mot matproduktion och matkvalitet. Tillväxt och utveckling av domesticerade arters ätliga vävnader och organ studeras, och produkternas kvaliteter jämförs laborativt utifrån bland annat genmaterial, utvecklingsstadium och produktionsmetod.

Förkunskaper

10 högskolepoäng från Miljövetenskap, Agroekologi, 15 högskolepoäng.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet