Visa allastudier.se som: Mobil

Nationalekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
7.5 hp
Deltid

Nationalekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå

Kursen omfattar tidsvärdet av pengar, finansmatematiska kalkyler, beslut under risk och osäkerhet, beslutskriterier för investeringar, kapitalkostnad, företagsvärdering samt företagens finansieringsstruktur och utdelningspolicy. Kursen behandlar även intressekonflikter mellan aktieägare och långivare samt mellan aktieägare och företagsledning.Övrigt: Kursen överlappar med Nationalekonomi C, Finansiering I, 7.5 högskolepoäng, och dessa två kurser kan ej användas tillsammans i en examen.

Förkunskaper

Nationalekonomi på grundnivå om 75 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår. Grundläggande statistik 15 högskolepoäng samt 7,5 högskolepoäng regressionsanalys/ekonometri/vetenskaplig metod inom nationalekonomi eller statistik och Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet