Visa allastudier.se som: Mobil

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med förbättringsarbete och syftar till att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper i att analysera, sammanställa och dra slutsatser med hjälp av standardiserade instrument för bedömning och utvärdering inom hälso- och sjukvård. Vidare syftar kursen till att diskutera och värdera metoder för psykometrisk utvärdering av instrument samt ge kunskaper om kvalitetsregister, deras konstruktion och användbarhet. Kursen ingår i masterprogrammet i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter och kan utgöra en del av magister-/masterexamen i omvårdnadsvetenskap.Övrigt:5 träffar på campus Örebro.

Förkunskaper

Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i omvårdnadsvetenskap där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod på grundnivå och 7,5 högskolepoäng vetenskaplig metod på avancerad nivå. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet