Visa allastudier.se som: Mobil

Psykisk störning, droger och brott

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid

Psykisk störning, droger och brott

Psykisk störning och droger har tydliga kopplingar till antisocialt beteende och brott, särskilt aggressiva former av antisocialt beteende och våldskriminalitet. Kursen berör centrala begrepp och forskningsmetoder som vanligen används inom fältet. Kursen ger även en orientering inom aktuell forskning på området vilket inkluderar olika former av psykisk störning under livets gång, (t.ex. olika psykiska diagnoser hos barn såsom ADHD, och hos vuxna, såsom personlighetsstörningar) och droganvändning (med betoning på alkohol) i relation till brott. Under kursen diskuteras hur kunskap från denna typ av forskning skiljer sig från hur psykisk störning och droger i relation till brott, särskilt våldskriminalitet, presenteras i media och andra icke-vetenskapliga källor, samt hur kunskapen från denna forskning kan användas för att utveckla mer effektiva brottsförebyggande insatser.

Förkunskaper

60 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng inom ett beteende- eller samhällsvetenskapligt ämnesområde alternativt minst ett års arbetslivserfarenhet inom det kriminologiska fältet.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet