Visa allastudier.se som: Mobil

Rättsvetenskaplig magisterkurs med examensarbete

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
15 hp
Heltid

Rättsvetenskaplig magisterkurs med examensarbete

Kursen innebär att en uppsats ska författas inom ett lämpligt avgränsat ämnesområde. Ämnena kan i princip väljas fritt inom ramen för det rättsvetenskapliga området och även ges tvärvetenskaplig inriktning. Ämne bestäms i samråd med handledaren.

Förkunskaper

180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i rättsvetenskap, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår. Alternativt 180 högskolepoäng på grundnivå inom Juristprogrammet. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B eller Engelska 6/Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet