Visa allastudier.se som: Mobil

Samverkan för att främja skolnärvaro och psykosocial hälsa

Örebro universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Örebro
15 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Örebro

Samverkan för att främja skolnärvaro och psykosocial hälsa

Kursen behandlar olika former av samverkan och strategier för att främja skolnärvaro, bidra till gynnsamma förutsättningar för barn och ungas psykosociala hälsa, utveckling, lärande och måluppfyllelse. Kursen vänder sig till olika professioner med skolan som arbetsområde, såsom rektorer, pedagoger och olika personalkategorier inom elevhälsan. Kursen behandlar förutsättningar för att bedriva förebyggande och främjande arbete i skolan och syftar till att utveckla förmågan att inta ett professionellt förhållningssätt, att bedriva utvecklings- och förändringsarbete samt kritiskt granska och problematisera möjligheter och begränsningar med olika insatser för att främja elevers skolnärvaro och psykosociala hälsa. Kursinnehållet innefattar temaområden såsom vetenskapligt förhållningssätt i professionsutövningen, Early Warning System (risk- och skyddsfaktorer), lösningsfokuserat arbete, bemötande och relationer, interprofessionell samverkan samt systematiskt kvalitetsarbete. Målsättningen är att kursen ska skapa förutsättningar för kursdeltagarna att fördjupa sina kunskaper och sin förmåga att initiera, strukturera, genomföra och följa upp olika former av insatser på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå.

Förkunskaper

180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i socialt arbete, social omsorg, omvårdnad, pedagogik, specialpedagogik alternativt annat beteendevetenskapligt ämnesområde. Ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ska ingå. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Samverkan för att främja skolnärvaro och psykosocial hälsa

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön