Visa allastudier.se som: Mobil

Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård

Örebro universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Örebro
60 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Örebro

Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård

Som specialistsjuksköterska inom akutsjukvård leder och organiserar du arbetet och ansvarar för vården och omvårdnaden av patienter och dess närstående inom akutsjukvårdens verksamhetsområden, exempelvis på akutmottagning eller akutvårdsavdelning.Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård har genomgått en omfattande revidering och från och med höstterminen 2020 har utbildningen ett nytt upplägg. Fokus ligger på de krav som finns i framtidens akutsjukvård och strävar efter att ge dig kompetensen att fortlöpande söka och förmedla ny kunskap och följa omvärldens utveckling inom området. Utbildningen är på avancerad nivå och ger dig fördjupade kunskaper inom medicin och omvårdnadsvetenskap samt organisation och ledarskap för att utveckla din problemlösningsförmåga. Studierna förbereder dig för att självständigt kunna planera och bedöma vårdåtgärder i olika situationer för att du ska kunna erbjuda en trygg och professionell omvårdnad vid de komplexa vårdsituationer som uppkommer i akutsjukvården, exempelvis på en akutmottagning eller akutvårdsavdelning. Dina lärare på utbildningen är aktiva forskare vilket ger dig direkt access till den senaste forskningen inom området. Undervisningen är uppbyggd så att du redan från början tar ett eget ansvar för att söka information och stimulera till ett aktivt lärande. Målet är att du ska utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt och kunna bidra till att utveckla framtidens akutsjukvård. Studierna är på halvfart under två år och är i huvudsak campusbaserade men vissa distansbaserade moment kan förekomma.

Förkunskaper

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön