Visa allastudier.se som: Mobil

Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
60 hp
Deltid
Startdatum: Höst 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2020-03-15

Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet, med inriktning ambulanssjukvård innebär studier inom omvårdnadsvetenskap och medicin.Utbildningen är på avancerad nivå och ger dig fördjupade kunskaper inom medicin och omvårdnadsvetenskap samt organisation och ledarskap för att utveckla din problemlösningsförmåga. Studierna förbereder dig för att självständigt kunna planera och bedöma vårdåtgärder i olika situationer samt erbjuda en trygg och professionell omvårdnad vid de komplexa och mångfaldiga vårdsituationer som uppkommer i ambulanssjukvården. Programmet har genomgått en omfattande revidering och startar HT20 med fokus på framtidens ambulanssjukvård och strävar efter att genom nyfikenhet och engagemang fortlöpande söka och förmedla ny kunskap och följa omvärldens utveckling inom specialistområdet. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå och innehåller både teori, praktiska övningar såsom scenario träning på universitetets kliniska träningscenter och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under åtta veckor. Programmet ges på halvfart men VFU-delen görs på helfart. Studierna är i huvudsak campusbaserade men inslag av nätbaserad distansundervisning förekommer. Under VFU ingår även en dag på förlossningsavdelningen och en vecka på anestesin. I utbildningen ingår forskningsförberedande kurser där du utvecklar ditt vetenskapliga förhållningssätt, för att kritiskt kunna värdera aktuell forskning inom området. Du avslutar dina studier med ett examensarbete på 15 hp. Utbildningen leder till yrkesexamen som specialistsjuksköterska samt magisterexamen inom omvårdnadsvetenskap.

Förkunskaper

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Hitta till utbildaren

Örebro universitet