Visa allastudier.se som: Mobil

Statistik, Regressionsanalys, grundkurs

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Deltid

Statistik, Regressionsanalys, grundkurs

Vid statistisk analys är inte sällan syftet att undersöka samband mellan två eller flera faktorer. Hur påverkas studenternas prestationer av gruppstorlek? Vad blir effekten på investeringarna av att höja räntan en procentenhet? Vilken avkastning ger ytterligare ett års universitetsstudier? Kursen ger grunderna i regressionsanalys, en mycket användbar metod för denna typ av analys. Övrigt:Kursen kan sökas samma termin som Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng och Inledande matematik för statistiker, grundkurs, 7,5 högskolepoäng.

Förkunskaper

Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet