Visa allastudier.se som: Mobil

Statistik, Urvalsteori, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Statistik, Urvalsteori, avancerad nivå

Kursens första del ger de allmänna grunderna för designbaserad inferens vid urval från ändliga populationer. Begreppen sampling design, inklusionssannolikheter, indikatorvariabler för sampelmedlemskap, (design)väntevärde, (design)varians och (design)kovarians introduceras. Horvitz-Thompson-estimatorn för en populationstotal presenteras och diskuteras. De generella resultaten tillämpas på ett flertal ofta använda urvalsdesigner. Vidare diskuteras estimation av kvoter och medianer. Kursens andra del introducerar generell differens- och regressionsestimation vid godtyckliga urvalsdesigner. Dessa estimatorer inkorporerar explicit hjälpinformation i syfte att uppnå effektivare estimation. De generella resultaten tillämpas på några ofta använda elementurvalsdesigner. Kursens tredje del ger en första introduktion dels till estimation för domäner (redovisningsgrupper), dels till generell tvåfassamplingteori och dess tillämpning på vissa bortfallsproblem.

Förkunskaper

Statistik på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår. Alternativt 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik samt Statistik, Statistisk teori, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet