Generaliserade linjära modeller

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Stockholm
7.5 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start


Stockholm
Vår 2024

Stockholm
Höst 2024

Stockholm
Höst 2024

Stockholm
Höst 2024

Generaliserade linjära modeller

Kursen introducerar modeller som på olika sätt är utvidgningar av den linjära regressionsmodellen. Dessa utvidgningar erbjuder en större flexibilitet för dataanalys genom att andra och vanligt förekommande typer av data kan analyseras. Kursen går igenom modellering och analys av binära data, kategoriska data, andelar, data över antal, data i korstabellsform och longitudinella data.Kursen ger en översikt över ett flertal modeller med fokus på den praktiska tillämpningen; att baserat på data kunna välja lämplig modell, skatta modellen genom programmering i R samt tolka och kritiskt utvärdera analysresultat och prediktioner med hänsyn till underliggande modellantaganden. Definitionen av och grundläggande teori för klassen Generaliserade Linjära Modeller (GLM) tas upp på kursen

Förkunskaper

90 högskolepoäng i statistik eller motsvarande, samt Engelska B eller motsvarande.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Generaliserade linjära modeller

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön