Visa allastudier.se som: Mobil

Ekonomprogrammet

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Borlänge
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Borlänge
Sista ansökan: 2020-04-14

Ekonomprogrammet

Programmet är treårigt och efter avklarade studier kan studenten erhålla en Ekonomie kandidatexamen inom huvudområdet företagsekonomi eller nationalekonomi, beroende av vilken inriktning som väljs inför årskurs tre.Under de första fyra terminerna byggs studenternas generella kompetens upp inom områdena företagsekonomi respektive nationalekonomi men även inom hjälpämnena juridik respektive statistik. Den första terminens kurser inom företagsekonomi introducerar samtliga delämnesområden – organisation, marknadsföring, redovisning och ekonomistyrning. Detta är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig fortsättningskurserna i dessa delämnesområden under termin fyra. Programmets andra termin fokuserar på handelsrätt respektive på statistik samt företagsekonomisk metod. Den sistnämnda kursen är en förutsättning för att studenterna ska kunna genomföra analyser i examinerande PM inom den fjärde terminens kurser i företagsekonomi. Den kursen utgör också grunden för studenternas vetenskapliga förståelse av olika forskningsansatser och metoder för datainsamling.Programmets tredje termin består av ett sammanhängande block av kurser inom nationalekonomi. Dessa kurser täcker samtliga grunder inom ämnet men innehåller även fördjupningar inom finansiering och internationell ekonomi. Sammantaget ger detta block av kurser en stor bredd i de ämnesmässiga kunskaperna och är en grund för den nationalekonomiska inriktningen som fokuserar på tillämpad mikroteori.Inom de tre företagsekonomiska inriktningarna, redovisning, marknadsföring och HRM Human Resource Management - ges karaktärskurser under termin fem. Det finns också ett antal valbara kurser inom inriktningarna – markerade med asterix i tablån nedan. Valet av dessa kurser möjliggör för studenterna att söka magisterprogrammet i Buiness Intelligence som ges av Högskolan Dalarna.Samtliga tre företagsekonomiska inriktningar på programmet avslutas termin sex med en teoretisk synteskurs inom delämnesområdet, en avslutande metodkurs följt av kandidatuppsatsen inom huvudområdet. Detta upplägg är avsett att tillförsäkra att studenterna når tillräcklig teoretisk bredd och djup inom ämnesområdet samt att man tillägnat sig adekvat metodmässig kompetens.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Campus Lugnet, Falun

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus? Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med,...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön