Examensarbete för ämneslärare (grundnivå)

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
15 högskolepoäng
Deltid
CSN-berättigad
Svenska
Kommande starter

Plats & start


Distans
Vår 2024

Distans
Höst 2024
Högskolan Dalarna

Examensarbete för ämneslärare (grundnivå)


Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa fördjupade kunskaper inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område med anknytning till det egna undervisningsämnet och visa insikt i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsarbete,
  • visa förmåga att formulera en ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande frågeställningar,
  • visa förmåga att utifrån en problemställning självständigt samla in, systematisera, problematisera och värdera empiriskt material samt kritiskt granska egna undersökningsresultat och andras forskning,
  • visa förmåga att genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete med forskningsanknytning, relevant metodanvändning samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,
  • visa förmåga att göra forskningsetiska avvägningar,
  • visa förmåga att, med högt ställda krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, presentera och argumentera för det egna undersökningsresultatet samt förmåga att förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett sakligt och konstruktivt sätt,
  • visa förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden,
  • visa förmåga att bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat didaktiskt ämnesområde av betydelse för yrkesutövningen.

Förkunskaper  • Didaktik och läroplansteori - KPU, 15 hp och Undervisning och ledarskap - KPU (varav 10 hp VFU), 15 hp

Högskolan Dalarna

Välkommen till Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har 14 000 studenter och 820 anställda. Ungefär 11 000 studenter vid lärosätet studerar nätbaserat på distans. Högskolan Dalarna ligger i framkant gällande studier på distans och nätbaserad undervisning. Högskolan Dalarna har ett brett utbildningsutbud både på grundnivå och...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Examensarbete för ämneslärare (grundnivå)
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Hitta till utbildaren

Högskolan DalarnaRecensioner

Det finns inga recensioner för Examensarbete för ämneslärare (grundnivå)

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Examensarbete för ämneslärare (grundnivå) från Högskolan Dalarna, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön