Kommunikation, gruppdynamik och eTjänster

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
7,5 högskolepoäng
Deltid
CSN-berättigad
Distans
Startdatum: Vår 2024 - Distans
Högskolan Dalarna

Kommunikation, gruppdynamik och eTjänster

De övergripande målen med kursen är att studenterna skall tillägna sig grundläggande kunskaper om socio-emotionella processer och kunskaper om projektmetodik i en distansöverbryggande miljö.

Efter genomförd kurs skall den studerande:

Delmoment 1 (1,5 hp)

 • Förstå och kunna redogöra för grundläggande begrepp gällande kommunikation som t.ex. verbal och icke-verbal kommunikation.
 • Förstå och kunna redogöra för god kommunikation samt hur detta kan upprätthållas relaterat till distansutbildning och digitala media.
 • Genom praktisk övning kunna tillämpa och visa färdigheter i presentationsteknik med hjälp av digitala media anpassad för distanspresentation.

Delmoment 2 (1,5 hp)

 • Ha förståelse för kommunikation i samband med e-tjänster.
 • Ha förståelse för hur man bemöter olika aktörer i ett projekt.
 • Ha förståelse för nya och befintliga kommunikationsmedia och hur dessa inverkar på kommunikationen.
 • Kunna tillämpa olika typer av kommunikationsmedier i en distansöverbryggande miljö.

Delmoment 3 (1,5 hp)
 • Ha förståelse för olika perspektiv på grupper, till exempel hur man bemöter en individ i gruppen.
 • Förstå, kunna identifiera samt redogöra för olika processer som sker vid utveckling av en grupp, till exempel vilka faser som en grupp som arbetar på distans genomgår.
 • Förstå, kunna identifiera samt redogöra för olika perspektiv på konflikter och konflikthantering.
 • Förstå och kunna redogöra för olika perspektiv på ledare och ledarskap.
 • Genom ett praktikfall kunna tillämpa förvärvade kunskaper och visa färdighet i att; identifiera problem i gruppen, tillämpa framgångsfaktorer för dynamisk grupputveckling och komma med ett lösningsförslag så att gruppen fungerar på ett effektivt sätt.
 • Ha förståelse för sin egen kunskapsutveckling. Genom en uppgift skall den studerande reflektera över kunskapen som han/hon har förvärvat.

Delmoment 4 (1,5 hp)
 • Ha kunskap om och kunna redogöra för ett antal olika begrepp i samband med projekt och projekthantering.
 • Ha kunskap om och förståelse för behovet av effektiva möten.
 • Ha kunskap om och förståelse för problematiken kring beslutsfattande.
 • Genom ett praktikfall kunna tillämpa kunskaper förvärvade under delmoment tre och även redogöra för en mötesmodell.
 • Ha förståelse för och kunskap om sin egen kunskapsutveckling. Genom en uppgift skall den studerande reflektera över kunskapen som han/hon har förvärvat.

Delmoment 5 (1,5 hp)
 • Ha förståelse för olika typer av rapporter.
 • Ha fördjupad förståelse för datainsamling.
 • Ha förståelse för skrivande av akademisk rapport.
 • Genom ett projektarbete skall den studerande kunna tillämpa kunskaper förvärvade under alla delmoment. Ett projekt skall genomföras i en distansmiljö.

Förkunskaper • Grundläggande behörighet

Högskolan Dalarna

Välkommen till Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har 14 000 studenter och 820 anställda. Ungefär 11 000 studenter vid lärosätet studerar nätbaserat på distans. Högskolan Dalarna ligger i framkant gällande studier på distans och nätbaserad undervisning. Högskolan Dalarna har ett brett utbildningsutbud både på grundnivå och...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Kommunikation, gruppdynamik och eTjänster
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Hitta till utbildaren

Högskolan DalarnaRecensioner

Det finns inga recensioner för Kommunikation, gruppdynamik och eTjänster

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Kommunikation, gruppdynamik och eTjänster från Högskolan Dalarna, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön