Visa allastudier.se som: Mobil

Magisterprogram i Energieffektivt byggande

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Borlänge
60 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Borlänge

Magisterprogram i Energieffektivt byggande

Programmet är en ettårig magisterutbildning (60 hp) inom området energiteknik. Det består av nio kurser på avancerad nivå samt ett examensarbete, allt på engelska. Kurserna tillhör energiteknik (30 hp) och byggteknik (30 hp). Målet med utbildningen är att förbereda studenterna för arbete inom det tvärvetenskapliga området energi-, och byggnadsteknik, och/eller deltagande inom tillhörande forskningsområden.Programmet startar med att introducera grunderna för energieffektivt byggande: byggnadsskalets betydelse och uppbyggnad, vikten av termisk komfort och solstrålningens inverkan på byggnaders energibehov. Efter att ha lärt sig grunderna (som byggnadsfysik) omsätts kunskapen för att få verktyg för att kunna designa energieffektiva byggnader. Programmet innehåller kurser om energieffektiva installationssystem och lågenergibyggnader. Byggnadssimuleringsprogrammet IDA-ICE används för att förstå hur olika material och energibesparande åtgärder påverkar byggnadens energianvändning, samtidigt som det ger studenterna en förståelse för fördelarna och begränsningarna av byggnadssimulering. Studenternas perspektiv på energieffektiva byggnader breddas genom kurser i hur hållbar samhällsplanering kan användas som verktyg för att min ska den byggda miljöns energianvändning och miljöpåverkan. Efter programmets genomförande kommer studenterna att vara kunniga i olika energi- och miljöklassningssystem för byggnader och byggd miljö.Programmet avslutas med skrivandet av ett examensarbete. Examensarbetet kan utföras vid Högskolan eller, efter godkännande, i samarbete med ett företag eller annan organisation i Sverige eller utomlands.

Förkunskaper

Ingenjörs- eller kandidatexamen inom bygg- eller energiområdet (t ex energi-, bygg-, maskin- och konstruktionsteknik eller arkitektur) om minst 180 hp och Engelska 6

Examen & Intyg

Magisterexamen

Högskolan Dalarna

Campus Lugnet, Falun

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus? Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med,...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna


Recensioner

Det finns inga recensioner för Magisterprogram i Energieffektivt byggande

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön