Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
15 hp
Deltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start


Distans
Vår 2023

Distans
Vår 2023

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Efter avslutad kurs ska den studerandekunna:

  • med grund i aktuella styrdokument, litteraturoch undervisningsmaterial planera för och motivera undervisningi förskoleklassen och årskurserna 1–3 som allsidigt utvecklar elevers matematiskakompetenser och möter individers och elevgruppersolikheter
  • utifrån matematikdidaktiskaramverk, teorier och perspektivanalysera och problematisera undervisning i matematik som utvecklar elevers matematiska kompetenser och möter individers och elevgruppers olikheter
  • med grund i aktuella styrdokumentanalysera, bedöma elevers matematiska prestationer samt användabedömningen resultat för att utveckla undervisningen och kommunicera med eleverkring ett fortsatt lärande
  • förklara grundläggande begrepp, modeller och metoder, med hjälp av olika uttrycksformer,inom områdena tal, geometri, samband och förändring, algebra samt sannolikhetoch statistik som utgör baskunskaper för undervisning i förskoleklassen och årskurserna 1 - 3
  • använda och argumentera för valet av modeller och metoder för att lösa uppgifter inomområdena tal, geometri, samband och förändring, algebra samt sannolikhet ochstatistik samt använda grundläggande begrepp och matematisk notation för attredogöra för lösningar
  • föra och följa matematiskt grundatresonemang i förhållande till kursens innehåll och uppgifter samt bearbeta ochuttrycka matematiskt innehåll med hjälp av olika digitala verktyg.

Extra information:

För att få delta i kurserna ska du:ha en förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet,vara anställd för undervisning i förskoleklass,och ha en arbetsgivare (kommun eller enskild huvudman) som har godkänt ditt deltagande.Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.För mer information om kursen: Kursansvarig Anna Teledahl, ate@du.se; 023- 77 84 99

Förkunskaper

Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.

Högskolan Dalarna

Välkommen till Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har 14 000 studenter och 820 anställda. Ungefär 11 000 studenter vid lärosätet studerar nätbaserat på distans. Högskolan Dalarna ligger i framkant gällande studier på distans och nätbaserad undervisning. Högskolan Dalarna har ett brett utbildningsutbud både på grundnivå och...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Hitta till utbildaren

Högskolan DalarnaRecensioner

Det finns inga recensioner för Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass från Högskolan Dalarna, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön