Visa allastudier.se som: Mobil

Senare del Filmproduktion för reklam och information kandidatprogram

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Falun
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Falun

Senare del Filmproduktion för reklam och information kandidatprogram

2. HUVUDSAKLIG UPPLÄGGNINGUnder programmets första år skapar studenten korta, cinematiska, audiovisuella narrativ. Ljussättningsmetoder framför kameran och i datorn är viktiga moment i detta skapande, ljudinspelning och ljuddesign likaså. Regi-, scenografi-, foto- ljud -och klippövningar varvas med efterbearbetningslaborationer där färgkorrigering ingår. Somliga produktionsmoment utförs i grupp andra enskilt. Under slutet på första året studeras även relevanta perceptionsteorier kopplade till människans perception. Vissa av dessa teorier testas även i praktiken och utmynnar i kortare filmer som syftar till att visualisera en viss teoris validitet.Under programmets andra studeras en mängd olika produktionsrelaterade kunskaper som är specifika för reklamfilm, utbildningsfilm och instruktionsfilm. Dessa produktioner anpassas för webbdistribution och diverse skärmstorlekar. Arbetsflöden, produktionsprocesser och arkiveringsstrategier anpassas likaså. Arbetet utförs mestadels gruppvis. Under andra året fästes stor vikt vid producentens roll och produktionsekonomi. Relevant kunskap om upphovsrätt studeras likaså. Därutöver används också enkla etiska modeller i värdering av korta audiovisuella narrativ och studenten analyserar audiovisuella mediers roll i samhället och värderar den kritiskt. Designbegreppet genomlyses i relation till konceptutveckling och användarnytta. Audiovisuella prototyper utvecklas i korta gruppövningar. Därutöver gör studenten multimodala analyser för att belysa potentialen till meningsskapande i både design och produktion.Under det tredje läsåret förbereder sig studenten för ett yrkesverksamt liv genom att studera och reflektera över medieentreprenörskapets villkor. Detta utmynnar sedan i genomförandet av en pitch inför representanter från mediebranschen. Därefter följer en metodkurs med påföljande examensarbete där en självständigt formulerad och genomförd undersökning utförs av studenten enligt gängse formalia och metodtillämpning. Därpå följer ett medieprojekt som består av en självständigt planerad och genomförd audiovisuell produktion i grupp med tydliga individuella ansvarsområden samt en skriftlig enskild reflektion över arbetet och projektets/produktens innovativa dimensioner. Programmet avslutas med en arbetsplatsförlagd utbildning där studenten diskuterar och reflekterar över vad det innebär att ha en roll i medieringen av audiovisuell retorik och/eller information utifrån en given arbetsplats och en specifik arbetsroll.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Campus Lugnet, Falun

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus? Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med,...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Recensioner

Det finns inga recensioner för Senare del Filmproduktion för reklam och information kandidatprogram

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: