Visa allastudier.se som: Mobil

Tränarskap 5 - Näringslära

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Falun
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Falun
Sista ansökan: 2019-10-14

Tränarskap 5 - Näringslära

I kursen studeras människans energi- och näringsbehov utifrån makronutrienterna och de mest centrala mikronutrienternas funktion och omsättning. Vidare behandlas relativ energibrist bland idrottare (REI) och dess konsekvenser på hälsa och prestation. I kursen studeras och diskuteras också hur olika kostmönster inverkar på människokroppen, samt förebyggande åtgärder mot fetma och REI. Dessutom studeras och analyseras olika former av undersökningsmetoder för att mäta energiintag och energiförbrukning, samt rekommendationer för energi och näringsintag beroende på fysisk aktivitetsnivå. Slutligen identifieras och problematiseras utmaningar med en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kosthållning.

Förkunskaper

Träningsvetenskap 1 - Grundläggande tillämpad anatomi och idrottsfysiologi 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna