Visa allastudier.se som: Mobil

Arbete miljö och hälsa

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
15 hp
Heltid

Arbete miljö och hälsa

Kursen erbjuder en fördjupning i hälsopsykologi genom specialisering i arbetshälsopsykologi (7,5 hp) och miljöhälsopsykologi (7,5 hp). Momentet arbetshälsopsykologi behandlar olika aspekter av hälsopsykologi av relevans för arbetslivet. Tonvikt ligger på samspelet mellan organisationen, gruppen och individen och dess relation till hälsa. Momentet miljöhälsopsykologi behandlar aspekter såsom hälsobesvär från exponering för kemiska och fysiska miljöfaktorer, särskilda miljökänsligheter samt inverkan av beteende på miljön med konsekvenser för hälsan. 

Förkunskaper

90 hp i hälso- eller beteendevetenskapliga ämnen.En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). 

Hitta till utbildaren

Umeå universitet