Artkunskap och systematik

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Umeå
15 hp
Heltid
Klassrum

Artkunskap och systematik

Den första delen av kursen fokuserar på artkunskap samt metoder för inventering av växter och insekter. I detta ingår att utan hjälpmedel kunna identifiera de vanligaste växterna i norra Sverige och ett urval av mossor, lavar, svampar och insekter, samt att med hjälp av bestämningslitteratur kunna identifiera mindre vanliga växter och insekter i den svenska floran och faunan. Under ett fältprojekt tillämpas artkunskap, planering, genomförande och redovisning av en biologisk inventering. Kursens andra del fokuserar på systematik och livets utveckling, samt organismers släktskap. Huvuddragen i eukaryoternas evolution och grunderna för systematikens teoribildning tillämpas framförallt på landväxter, svampar och djur. I detta ingår att studenterna tränas i att känna igen morfologi och anatomi hos representanter från de olika utvecklingslinjerna. Kunskaperna som erhålls under kursen är mycket värdefulla för biologer i det kommande arbetslivet. Kursen ingår i biologiinriktningen av kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap men kan också läsas som fristående kurs. För att ta till vara på barmarkssäsongen i norra Sverige för exkursioner och projekt startar kursen två veckor före datum för övriga kurser på höstterminen.

OBS! Kursen börjar tisdag 15/8 och avslutas fredag 20/10.

Förkunskaper

30 hp biolog eller motsvarande kunskaper

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Artkunskap och systematik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön