Visa allastudier.se som: Mobil

Att utveckla lärande i skola och vardag - Utvecklingsstörning

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Att utveckla lärande i skola och vardag - Utvecklingsstörning

I kursen behandlas utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning och funktionshinder i ett historiskt och nutida perspektiv med tonvikt på lärande i skola och vardag. Utvecklingsstörning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning problematiseras. Särskilt betonas bemötande av individer med utvecklingsstörning samt hur det kan påverka individens utveckling. Styrdokument som berör utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning samt rättighetslag-stiftning i relation till personkretsen bearbetas och beaktas. Relationen mellan omsorg och lärande i den pedagogiska praktiken analyseras. Problematiken kring utvecklingsstörning i aspekter av delaktighet och inkludering i skola och vardag uppmärksammas. Olika teorier om lärande bearbetas i relation till lärande och undervisning. Vidare behandlas betydelsen av föräldrasamverkan, och förhållningssättets betydelse i samarbete med föräldrar/ vårdnadshavare och experter uppmärksammas och problematiseras. Intersektionalitet beaktas och problematiseras, exempelvis i aspekter som kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, klass, etnicitet och ålder. Särskild vikt läggs vid att synliggöra den egna lärandeprocessen i relation till kursens innehåll och form.

Förkunskaper

Lägst betyget G på kursen Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp samt lägst betyget G på moment 1 och 2 i kursen Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion, 15 hp.