Visa allastudier.se som: Mobil

Biomaterial och Bioenergi

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
15 hp
Heltid

Biomaterial och Bioenergi

Kursen behandlar olika typer av biomaterial och bioenergi ur ett råvaruperspektiv. Kursen är uppdelad i tre moment: Biomaterial, bioenergi samt ett avslutande moment som behandlar analys och utvärdering av biomaterial och bioenergi.Inom momentet Biomaterial behandlas växtcellens cellväggsstruktur, separation av cellväggskomponenter samt separation av dessa samt råvarans förädling. I detta moment ingår också biomaterial tillverkade av lipider och stärkelse, nya biomaterial som exempelvis nanocellulosa och biokompositer. Momentet har laborationer om analys av cellväggskomponenter. Inom momentet Bioenergi behandlas energiinnehåll i råvaror som kan användas inom bioenergisektorn såsom energiskog och energigrödor. Vidare ingår avfall från skogsbruk, jordbruk och reningsverk, samt biprodukter från skogs- och jordbruk. Sist behandlas omvandling av råvaror genom produktion av flytande biobränslen. Laborationer rörande växtens energiinnehåll i råvaror samt produktion av flytande biobränslen behandlas också på kursen.Inom sista momentet behandlas Analys och utvärdering av biomaterial och bioenergi. På kursen introduceras även ett forskarförberedande arbetssätt. Kursen avslutas med en skriftlig examen. 

Förkunskaper

Minst 90hp; varav minst 15hp kemi, 60hp kurser biologi varav 30hp växtbiologi eller motsvarande.

Umeå universitet

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön