Visa allastudier.se som: Mobil

Datorteknik och inbyggda system

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Datorteknik och inbyggda system

Kursen indelas i två moment:
Moment 1: Datorteknik och inbyggda system, 8 hp (Computer Engineering and Embedded Systems, 8 ECTS).
Moment 2: Design, utveckling och realisering av ett inbyggt system, 7 hp (Application and Project, 7 ECTS).

Första delen av moment 1 fokuserar på olika systemkomponenter som mikrokontroller, I/O-enheter och givare. För att uppnå förståelse för samspelet mellan hård och mjukvara sker programmeringen i assembler. Under andra delen av moment 1 sätts systemkomponenterna ihop till ett komplett system. Systemdelarna konstrueras av olika arbetsgrupper och samarbete och dokumentation blir därför viktigt. Dessutom ingår träning i felsökning på såväl hård- som mjukvara, samt träning i att läsa, tolka och förstå datablad.

I moment 2 har studenterna en roll som specialister/konsulter inom datorteknikbranschen. En kund har ett löst specificerat önskemål om en tänkbar produkt. För att kunna utvärdera den tänkta produkten vill kunden att konsultföretaget utvecklar en prototyp. Framtagandet av denna prototyp sker i arbetslag som arbetar inom ramen för en projektstyrningsmodell.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 7.5 hp inom området Digitalteknik och Systemnära programmering, 7.5 hp (5DV088) eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet