Visa allastudier.se som: Mobil

Engelska, Examensarbete med språkvetenskaplig inriktning för masterexamen

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Engelska, Examensarbete med språkvetenskaplig inriktning för masterexamen

Ett systematiskt studium av en specifik språkvetenskaplig frågeställning omfattande ämnesval, planering, genomförande samt dokumentation och redovisning av detta i form av ett självständigt vetenskapligt arbete. Arbetet förutsätter studier av teorier och tidigare nationell och internationell forskning inom det valda forskningsområdet. Undervisningsspråk: engelska.

Förkunskaper

Univ: 90 högskolepoäng i engelska på grundnivå samt Språkvetenskaplig teori och metod, 15 hp, och kurser i huvudområdet motsvarande 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande. För tillträde till kursen måste samtliga 120 högskolepoäng vara helt avklarade.