Visa allastudier.se som: Mobil

Examensarbete i biologi avseende kandidatexamen

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
15 hp
Heltid

Examensarbete i biologi avseende kandidatexamen

Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig undersökning inom ämnet genom att tillämpa kunskaper och färdigheter som inhämtats under studierna. Detta sker under former som liknar den blivande yrkesrollen. I kursen ingår också att granska och kommentera ett liknande arbete.

Förkunskaper

Univ: Naturens mångfald, Klimatförändringar - orsak och verkan, Geovetenskap, Ekologi, Ekologisk fältmetodik eller Inventeringsmetodik och systematik, Genetik och evolution, samt ytterligare 15 hp biologi, eller motsvarande.Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska B/6. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet