Visa allastudier.se som: Mobil

Examensarbete i geovetenskap, för kandidatexamen

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
15 hp
Heltid

Examensarbete i geovetenskap, för kandidatexamen

Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig undersökning inom ämnet genom att tillämpa kunskaper och färdigheter som inhämtats under studierna. Detta sker under former som liknar den blivande yrkesrollen. I kursen ingår också att granska och kommentera ett liknande arbete.

Förkunskaper

Univ: Naturens mångfald 5BI100, Klimatförändringar - orsak och verkan 5GV047, Geovetenskap 5GV035, Ekologi 5BI151, Mark och vatten - teori och fältmetoder 5GV 049 Miljöstörningar i mark och vatten 5GV050,  samt ytterligare 15 hp geovetenskap/naturgeografi, eller motsvarande

Hitta till utbildaren

Umeå universitet