Visa allastudier.se som: Mobil

Fördjupning i termodynamik

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
1.5 hp
Deltid

Fördjupning i termodynamik

Studenten genomför en individuell fördjupningsuppgift som ansluter till en grundkurs i termodynamik. Valet av uppgift ska godkännas av kursansvarig lärare och genomföras självständigt under handledning. Uppgiften redovisas normalt med en skriftlig rapport men kan även presenteras muntligt.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs Flervariabelanalys (5MA010, 7,5 hp) och Klassisk mekanik A (5FY041, 9 hp) eller motsvarande. Den studerande ska ha påbörjat kursen Termodynamik B (5FY083, 6 hp) eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet