Franska för ämneslärare, kurs 2

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Umeå
30 hp
Heltid
Klassrum

Franska för ämneslärare, kurs 2

Franska för ämneslärare, kurs 2 erbjuder ämnesmässig fördjupning och breddning. Förutom grammatik studeras även översättning och idiomatik. Ämnena språkhistoria och nutida franska ger inte bara svar på många av de frågor elever i skolan brukar ställa, utan erbjuder också kunskaper om hur språket av idag kontinuerligt utvecklas utan att förlora sin identitet. Litteraturstudierna fördjupas och inriktas alltmer mot litteraturhistoria och kritisk analys.

Kursen i språkdidaktik behandlar de ramar en språklärare har att hålla sig inom, i form av styrdokument, mål, betygskriterier etc., samt kontextualiserar dessa med hjälp av studier av språkdidaktiska trender genom tiderna. Vidare ingår kritisk granskning av läromedel och språkundervisningsmaterial. Parallellt med detta prövas möjligheter att didaktisera de ämneskunskaper i franska som för tillfället är aktuella för studenterna själva. En studieresa om en till två veckor till franskspråkigt land ger tillfälle att praktisera språkkunskaper, inhämta kulturkunskap och få en inblick i språkundervisning i ett annat skolsystem än det svenska.

Förkunskaper

22 hp franska inom intervallet 1-30 hp eller motsvarande, vari Grammatik och vokabulär ska ingå.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Franska för ämneslärare, kurs 2

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön