Visa allastudier.se som: Mobil

Grundläggande formgivning

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
30 hp
Heltid

Grundläggande formgivning

Kurspaketet, som består av två kurser, är en första orientering i designämnets konstnärliga, kreativa och praktiska sidor.Grundläggande tvådimensionell formgivning, 15 hpFokus läggs på traditionell tvådimensionell formgivning och konsthantverk (exempelvis grafik, typografi, fotografi, teckning m.m.).Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:redogöra för och tillämpa olika tekniker inom tvådimensionell design.redogöra och förklara grundläggande begrepp inom grafisk form, färg och tvådimensionell formlära.experimentera med tvådimensionella formelement för att uppnå ett personligt uttryck.analysera och diskutera olika stilepoker och relatera det till en samtida kontext.Grundläggande tredimensionell formgivning, 15 hpFokus läggs på både traditionell och nyskapande tredimensionell formgivning och konsthantverk (exempelvis gestaltning, materiallära, grundläggande 3D-modellering i datormiljö, mm).Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:förklara och diskutera inriktning för ett eget nyskapande formuttryck.skapa kreativa och kvalitativa formförslag för tredimensionell gestaltning.överföra ett formförslag från skiss till tredimensionell form, och reflektera över vilka överväganden som behöver göras i övergången från 2D till 3D för att bibehålla det eftersträvade formspråket och formuttrycket.självständigt driva och genomföra en gestaltningsprocess, och analysera en sådan process muntligt och skriftligt.Under kursens gång bygger studenten en personlig portfölj med arbetsprover för att till exempel kunna söka designutbildningar och/eller andra konstnärligt baserade utbildningar eller yrken.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Hitta till utbildaren

Umeå universitet