Visa allastudier.se som: Mobil

Hälsokommunikation och sociologiska perspektiv inom hem- och konsumentkunskap

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Hälsokommunikation och sociologiska perspektiv inom hem- och konsumentkunskap

I kursen tränas studenterna att belysa hur sociologiskt perspektiv kan relateras till de ämnesområden som ryms inom skolämnet hem- och konsumentkunskap och hur dessa kan påverka människors vardag. Fokus ligger på att utforska dess betydelse för olika grupper i samhället samt att kritisk granska kostbudskap.I kursen ingår ämnesdidaktik inklusive metodik motsvarande totalt 1,5 hp

Förkunskaper

Hem- och konsumentkunskap A, 30 hp samt Hem- och konsumentkunskap B, 30 hp, med godkänt resultat om minst 15 hp, eller motsvarande.