Visa allastudier.se som: Mobil

Idrott och hälsa 1

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Umeå
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2022 - Umeå

Idrott och hälsa 1

Innehållet i kursen anpassas mot den skolform som studenten avser att utbilda sig i.MOMENT 1: LÄRANDE OCH UTVECKLING I ETT RÖRELSEPERSPEKTIV, 13 hp(Learning and development in a movement perspective)Innehållet i momentet presenteras i form av tre kunskapsområden (KO): KO Friluftsliv och hälsa, KO Boll och hälsa samt KO Dans-rytmik-rörelse och hälsa. Det rörelsedidaktiska innehållet som behandlas i dessa kunskapsområden i detta moment är: inom KO Boll och hälsa; bollek och målspel, inom KO Friluftsliv och hälsa; grundläggande vinterfriluftsliv, inom KO Dans-rytmik-rörelse och hälsa: lek, grundrörelser, rytmik och traditionella danser.I momentet behandlas barns och ungdomars utveckling och lärande ur ett rörelsedidaktiskt perspektiv varvid skolans varierande undervisningssituationer och innehåll framhålls.Undervisning i idrott och hälsa behandlas ur ett samhälleligt perspektiv. Olika lärandemiljöer och undervisningsmetoder som stimulerar till rörelse, fysisk aktivitet och lärande diskuteras och prövas.Under momentet behandlas vetenskapligt skrivande med grundläggande formalia, form och struktur, källkritiskt förhållningssätt samt metoder att söka vetenskaplig information. Observation som vetenskaplig metod och hantering av observationsdata behandlas.Studenten planerar, genomför och utvärderar olika undervisningsmoment i skolämnet idrott och hälsa med förankring i skolans styrdokument med tonvikt på alla elevers lärande. Digital videoteknik som pedagogiskt verktyg introduceras.MOMENT 2: LEDARSKAP FÖR LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 5 hp(Leadership for Learning in Physical Education and Health)I momentet behandlas grundläggande teorier om ledarskap och feedback samt lärandet av rörelse inom idrott och hälsa där även bemötande av individer och grupper med olika etnisk bakgrund behandlas.MOMENT 3: KOST OCH HÄLSA, 4,5 hp(Nutrition and Health)I momentet behandlas grundläggande näringslära med tonvikt på barn-och ungdomars behov av energi- och näringsämnen med utgångspunkt från nordiska näringsrekommendationer. Livsmedels energi- och näringsinnehåll studeras. I momentet bearbetas frågor kring barn- och ungdomars matvanor, matens betydelse vid fysisk aktivitet samt vegetarisk kost. Forskningsmetoder inom det kostvetenskapliga området ingår.MOMENT 4: IDROTTSMEDICIN - GRUNDLÄGGANDE ANATOMI OCH FYSIOLOGI 7,5 hp(Sports Medicine - fundamental anatomy and physiology)I momentet behandlas rörelseapparatens (skelett, leder och muskler) tillämpade anatomi och rörelselära. Dessutom introduceras studenterna i hur man förebygger skador vid idrott och motion samt akutomhändertagande av vissa skador. Kroppens grundläggande fysiologiska funktion med grundläggande kemi, cirkulation, metabolism, endokrina funktion gås igenom. Även faktorer som påverkar prestationsförmågan som biologiska respektive fysiologiska funktioner ingår.Av kursens innehåll motsvarar andelen ämnesdidaktik inklusive metodik 5,5 hp

Förkunskaper

Idrott och hälsa A, Naturkunskap A. Eller: Idrott och hälsa 1, Naturkunskap 1 (områdesbehörighet 6c/A6c med ett eller flera undantag).

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Idrott och hälsa 1

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön