Visa allastudier.se som: Mobil

Internationell ekonomisk historia (nivå 4)

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
15 hp
Heltid

Internationell ekonomisk historia (nivå 4)

Kursens mål är att utifrån olika förklaringsmodeller kritiskt granska den internationella ekonomins expansion, mot bakgrund av förändringar i arbetsmarknad, teknik och statens roll. Kursen ger studenten insikt om värdet av och träning i att använda olika teoretiska ansatser och metoder i komparativa analyser av ekonomins utveckling. Av särskilt intresse är att kunna urskilja nationella och regionala variationer i olika delar i det kapitalistiska systemet från och med industrialiseringen, såsom aktörer, institutionella förhållanden och den tekniska utvecklingens och marknadernas samt distributionens betydelse, samt analysera hur dessa delar tillsammans gett olika förutsättningar för långsiktig ekonomisk utveckling. Studenterna väljer i slutet av kursen att fördjupa sig i och självständigt analysera ett lands eller en regions utveckling.Efter avslutad kurs har de studerandeFördjupad kännedom om:- internationella ekonomiska och sociala mönster och utvecklingsprocesser.- relevanta teorier och begrepp användbara i långsiktig ekonomisk-historisk och institutionell analys.Fördjupad förmåga att:- självständigt välja och använda relevanta metoder för att analysera ekonomisk och social utveckling i egna avgränsade undersökningar.- skriftligt uttrycka samt kritiskt värdera de teoretiska perspektiv, tolkningar och förklaringar som kursen behandlar.

Förkunskaper

Univ: Studenten skall med minst godkänt resultat ha genomgått 90 hp inom nationalekonomi, kulturgeografi, sociologi, ekonomisk historia, statistik, företagsekonomi, rättsvetenskap, informatik, statsvetenskap eller motsvarande, varav fullgjort examensarbete omfattande 15 hp.En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges påsvenska.