Visa allastudier.se som: Mobil

Jämlikhet och hälsa

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Umeå
3.5 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start


Umeå
Höst 2021

Umeå
Höst 2021

Jämlikhet och hälsa

Ojämlikhet i hälsa har kommit att uppmärksammas alltmer, både i Sverige och globalt. Det råder dock delade meningar både om hur jämlikhet ska definieras, och vilka insatser som är ändamålsenliga och berättigade för att öka jämlikheten. Argumentation för olika ståndpunkter försöker i regel hitta stöd i moralfilosofiska teorier, som uttrycker hur förhållande "bör" ordnas. Den här kursen går igenom de moralfilosofiska teorier som så här långt har haft störst betydelse för hur hälso- och sjukvård och folkhälsoarbete bedrivs - utilitarism, Rawls rättviseteori och feminism. Kursen utforskar hur dessa moralfilosofiska teorier har influerat vetenskapliga discipliner av betydelse för forskning om hälso- och sjukvård och folkhälsa. Vidare undersöks sambandet mellan moralfilosofi och politiska beslut. Vilka etiska argument används när hälso- och sjukvården tvingas till öppna prioriteringar?Efter avslutad kurs skall studenten kunna: redogöra för det huvudsakliga innehållet i de studerade moralfilosofiska teorierna; ge exempel på hur vetenskapliga teorier och metoder är sammankopplade med moralfilosofiska teorier, analysera hur politiska beslut om organisation och finansiering av hälso- och sjukvård och folkhälsopolitik är inspirerade av moralfilosofiska teorier.Undervisningen är koncentrerad till två kursveckor under kursperioden. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och hemuppgifter. Seminarier, gruppövningar och hemuppgifter är obligatoriska. All undervisning sker på engelska.

Förkunskaper

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt En B/6.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Jämlikhet och hälsa

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön