Visa allastudier.se som: Mobil

Klimatförändringar - orsaker och verkan (Bio)

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
7.5 hp
Deltid

Klimatförändringar - orsaker och verkan (Bio)

De pågående klimatförändringarna förväntas att dramatiskt att ändra vår jords ekosystem. Förändringarna kommer förmodligen att ändra arters utbredning på global skala, vilket, i förlängningen, påverkar artrikedomen i olika regioner på jorden. I syfte att förstå fördelningen av arter på global skala, diskuterar vi i denna kurs grundläggande processer som styr arters utbredning på olika rymdskalor, vad som händer med arters utbredning för närvarande, hur artrikedom påverkar ekosystemens funktion på jorden samt olika aspekter av bevarande av artrikedom. Vi diskuterar även de historiska, nutida och framtida biologiska konsekvenserna av klimatförändringarna på ekosystem, både i föreläsningar och i ett projektarbete. Den befarade ändringen av artrikedom kommer i sin tur att påverka olika ekosystems funktion, vilket kan förändra viktiga processer såsom koldioxidupptag, näringsupptag och biomassaproduktion. Dessa processer är väldigt viktiga, inte bara för ekosystemen i sig, men även för vår förmåga att minska ökningen av koldioxid, minska utsläppen av gödselsämnen till haven samt att producera biomassa till föda eller energiändamål. Vi kommer även ge en kortare översikt över historiska artrikedomsmönster samt vad som kan göras för att bevara arter idag.Läs gärna kursen som ett tema tillsammans med kursen i geovetenskap med samma namn, de kompletterar varandra.

Förkunskaper

Naturens mångfald (biologi) 7,5 hp eller Naturens mångfald 15 hp eller motsvarande

Hitta till utbildaren

Umeå universitet