Visa allastudier.se som: Mobil

Klinisk bedömning

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid

Klinisk bedömning

Kursen innehåller fördjupade studier i klinisk bedömning av patienters fysiska och psykiska hälsotillstånd. Fokus är på specialistsjuksköterskans ansvarsområde som till exempel dialog med patienten om hälsotillståndet och förmåga till självständiga komplexa bedömningar inom en begränsad tidsram. Psykometriska metoder för värdering av bedömningsinstrument ingår i kursen.

Förkunskaper

Kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen.  Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.