Visa allastudier.se som: Mobil

Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
5 hp
Heltid

Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap

Kursen ger en introduktion till den vetenskapsteoretiska grunden för kvalitativ metod. Kvalitativ studiedesign presenteras liksom kvalitativa datainsamlingsmetoder, såsom intervjuer, fokusgruppsdiskussioner och observationer. Ett dataprogram (OpenCode), som är utvecklat för att underlätta kvalitativ dataanalys introduceras. Deltagarna får möjlighet att genomföra och värdera kvalitativa datainsamlingsmetoder både under kursveckorna och som del av hemuppgifter.

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Beskriva och förstå den vetenskapsteoretiska grunden för kvalitativ metod; Förstå och förklara grunderna för en kvalitativ studiedesign; Förklara och diskutera förutsättningarna för genomförande av kvalitativ datainsamling i form av intervjuer, fokusgruppdiskussioner och observationer; Få insikt om etiska frågeställningar vid genomförande av kvalitativ fältforskning; Kritiskt granska och värdera vetenskapliga artiklar på basis av den studiedesign som presenteras.
Undervisningen är koncentrerad till två kursveckor under kursperioden. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och via kurswebben. Det ges också seminarier där studenterna presenterar sina hemuppgifter. All undervisning sker på engelska.


Förkunskaper

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt En B/6.

Umeå universitet

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön