Visa allastudier.se som: Mobil

Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS)

Umeå universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Umeå
60 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Umeå

Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS)

Geografiska informationssystem (GIS) - som används för att hantera lägesbestämd information, skapa kartor och utföra rumsliga analyser - har på senare tid blivit ett allt viktigare inslag i samhället. Kunskaper i GIS utgör en kompetens som efterfrågas på ett flertal håll på arbetsmarknaden. Magisterprogrammet i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) riktar sig till samhällsvetenskapliga och andra studenter samt yrkesverksamma som vill fördjupa sina GIS-kunskaper.Under utbildningenUtbildningen erbjuder fördjupade kunskaper och färdigheter i GIS. Här ingår hantering av geodatabaser och tillämpad kartografi, liksom avancerade former av redigering, analys och tematisk kartering. Vidare behandlas två betydande tillämpningar av GIS, nämligen transportplanering och 3D-modellering för planeringsändamål. Användning av computer-aided design (CAD) i GIS-sammanhang ägnas särskilt intresse under flera av programmets kurser. Programmet ges på engelska.StudiemiljöInstitutionen har ett eget datorlabb med GIS-inriktning utrustat med de senaste programvarorna inom området. Den programvara som används är främst ArcGIS Desktop. Under utbildningens gång kommer du också att få möjlighet att arbeta med andra GIS-program, i CAD-miljö och med efterbehandling av kartor i raster- och vektorbaserade program för bildredigering. Det finns möjlighet att studera utomlands genom att ansöka om utbytesplats vid ett partneruniversitet.Efter utbildningenStudenter som genomgått utbildningen har fördjupade kunskaper och färdigheter i GIS med bred samhällsrelevans. Förmågan att genomföra kvalificerade analyser med stöd av GIS efterfrågas på ett flertal håll på arbetsmarknaden. Programmet ger också grundläggande behörighet för forskning.ArbetsmarknadProgrammet förbereder för yrkesverksamhet som involverar GIS inom statliga myndigheter, kommuner och landsting samt det privata näringslivet. Arbetsmarknaden för studenter med fördjupade GIS-kunskaper bedöms vara god, såväl i nuläget som på längre sikt. Utöver ett generellt behov av förmåga att administrera geodatabaser, utgör GIS ett viktigt arbetsverktyg inom många yrken. Det kan exempelvis gälla utredningsverksamhet inom områden som trafik, miljö, stadsplanering och regional utveckling.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskild behörighet: Minst 15 högskolepoäng i geografiska informationssystem (GIS). Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Umeå universitet

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: