Visa allastudier.se som: Mobil

Magisteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Magisteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Kursens mål är att fördjupa förtrogenheten med medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder. Under kursen ges studenten möjlighet att utveckla förmågan att formulera, planera, genomföra och presentera en självständigt vald medie- och kommunikationsvetenskaplig forskningsuppgift i form av en vetenskaplig uppsats. Stor vikt läggs vid att öka studentens förmåga att självständigt bedriva forskning.

Förkunskaper

Kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.