Visa allastudier.se som: Mobil

Måltider ur ett historiskt perspektiv I - Mat, dryck och värdskap

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
7.5 hp
Heltid

Måltider ur ett historiskt perspektiv I - Mat, dryck och värdskap

Kursen analyserar måltidens historiska och ekonomiska perspektiv från förhistoria till antiken. Kursen tar avstamp i Anatolien där många gravar berättar om vilka livsmedel som fick följa med den döde till livet efter detta. Dessa fynd har tolkats som en spegel av den kosthållning och matproduktion samt ätande som fanns i detta livet. Kursen fortsätter med de Mesopotamiska, Egyptiska och Asiatiska civilisationerna, där de teknologiska framsteg som gjordes för bearbetning av livsmedels hållbarhet har en central roll, likväl som ätande, drickande och gästfrihet. Livsmedel och råvaror producerades inte enbart för att hamna på det egna bordet utan hade även stor betydelse för de olika civilisationernas handel, både land- och vattenvägen.Kursen är indelad i två moment.Moment 1. Måltiden ur ett historiskt perspektiv   4,5 hpMoment 2. Måltidshistorisk undersökning   3 hp 

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs filosofie kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp. Innehållet i behörighetsgivande utbildning ska ha relevans för gastronomisk forskning, tex inom måltids- och restaurangvetenskap, kostvetenskap, etnologi, företagsekonomi, psykologi, design, ekonomisk-historia, historia och arkeologi, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt examensarbete.