Visa allastudier.se som: Mobil

Metoder för Socialepidemiologi

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
3 hp
Heltid

Metoder för Socialepidemiologi

Socialepidemiologi är den disciplin inom epidemiologin som undersöker hur sociala förhållanden och processer bidrar till ojämlikhet i hälso- och sjukdomsmönster i befolkningen. Socioekonomiska ojämlikheter i hälsa är en stor utmaning för hälsopolitiska mål. Att studera och förstå förändringar i magnitud på dessa ojämlikheter är avgörande för att bedöma effektiviteten av hälsopolitiska insatser. Det finns många olika sammanfattande mått för att beskriva socioekonomiska ojämlikheter i hälsa. Dessa mått har olika perspektiv, och det rekommenderas att använda olika mått för att utvärdera ojämlikheter i hälsa för att täcka olika relevanta perspektiv. Både enkla och mer sofistikerade sammanfattande mått presenteras i kursen för vart och ett av dessa perspektiv

Förkunskaper

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap samt En B/6. Studenten måste med godkänt resultat ha genomgått kursen 3FH038 epidemiologi eller ha motsvarande kvalifikationer.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet