Visa allastudier.se som: Mobil

Miljöeffekter

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Umeå
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Umeå

Miljöeffekter

Kursen behandlar olika mänskliga aktiviteters påverkan på mark, vatten, luft och organismer, exempelvis bildandet av marknära ozon eller utsläpp av försurande och övergödande ämnen, persistenta organiska föreningar och tungmetaller. Vidare behandlas globala miljöproblem som klimatförändringar och ozonskiktets uttunning. I kursen berörs även problem som är kopplade till naturresursutnyttjande samt för kursen relevanta nationella miljökvalitetsmål.Kursen är uppdelad i följande moment, som löper parallellt:Moment 1. Miljöproblem ur ett teoretiskt perspektiv, 6 högskolepoäng. Under teorimomentet behandlas orsaker och uppkomst av miljöproblem såsom föroreningar, rubbade kretslopp och ekosystem samt naturresursutnyttjande. Vidare behandlas ekologiska effekter och konsekvenser av dessa människoskapta problem. Fokus ligger på störningar i naturen och innefattar effekter på lokal, regional och/eller global nivå.Moment 2. Seminarier, 1 högskolepoäng. Under de teoretisk momenten kommer fördjupande frågor att diskuteras i mindre grupper.Moment 3. Projektarbete, 4.5 högskolepoäng. I projektet ingår att söka, läsa, förstå och citera naturvetenskaplig litteratur. Vidare tränas studenten i att självständigt sammanställa och reflektera över forskningsresultat. Projektarbetet redovisas såväl muntligt som skriftligt.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kurserna Statistiska metoder 7,5 hp samt Ekologi och geovetenskap 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Umeå universitet

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: