Visa allastudier.se som: Mobil

Modellering inom robotik

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Umeå
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2022 - Umeå
Sista ansökan: 2021-10-14

Modellering inom robotik

Kinematiska och dynamiska modeller, nödvändiga för att beskriva rörelsen hos mekaniska system, behandlas ingående. Ingenjörsmatematik tillämpas i stor omfattning, och kursen varvas med teori, laborationsmoment, seminarieuppgifter, samt ett mindre projektarbete. Metoder och modeller illustreras med hjälp av simuleringar och experiment.Kursen förutsätter goda kunskaper i matematik, speciellt linjär algebra och partiella differentialekvationer.Kursen uppdelas i fyra moment: 1. Teori, 3.5 hp (Theory, 3.5 ECTS).Teoridelen syftar till brett kunnande och avsevärt fördjupat kunnande inom robotik och matematisk modellering av mekaniska system. 2. Laboration, 2.0 hp (Laboratory, 2.0 ECTS).I detta moment ingår ett antal laborationer vars syfte är att implementera, tillämpa, reflektera över samt tolka resultat och data. Momentet baseras på de kunskaper och metoder som presenteras i kursens teoridel.3. Seminarium, 0.5 hp (Seminar, 0.5 ECTS).Detta moment består i att i seminarieform muntligt och skriftligt presentera lösningar till valda problem inom robotikmodellering.4. Projekt, 1.5 hp (Project, 1.5 ECTS).Detta moment består av ett projektarbete som till stor del handlar om att planera, genomföra, studera, och utvärdera ett projekt som utförs mot ett mekaniskt system utrustat med sensorer.  Studenten tränas även i sin förmåga att kritiskt granska sitt eget och andras arbeten, t.ex. via bedömningsmatriser. Studenten skall även kritiskt granska och utvärdera robotik- och automationslösningar ur ett samhälleligt och etiskt perspektiv.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs minst två års avklarade universitetsstudier innefattande följande kurser (eller motsvarande):Programmering 7.5 hp;Envariabelanalys 1, 7.5 hp;Envariabelanalys 2, 7.5 hp;Linjär algebra, 7.5 hp;Differentialekvationer för teknologer, 7.5 hp, eller Fysikens matematiska metoder, 15 hp, eller Teknisk-vetenskapliga beräkningar, 7.5 hp;Linjära reglersystem, 7.5 hp.Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Modellering inom robotik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön