Visa allastudier.se som: Mobil

Optimal reglering av linjära system

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Umeå
7.5 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Umeå
Vår 2022

Umeå
Vår 2023
2022-10-16

Optimal reglering av linjära system

Kursen syftar till att genom diskussion lära ut olika matematikbaserade tekniker och metoder som används i modern reglerteknik samt hur optimal, robusta, och multivariabla reglermetoder och algoritmer har utvecklats för syntes av regulatorer för linjära dynamiska system. Kursen behandlar även metoder som används för att bedöma stabiliteten och robustheten för linjärt återkopplade system med olika störningar och osäkerheter i systembeskrivningen. Två populära designtekniker, H-2 (LQR) och H-infinity tas upp i detalj.Kursen är uppdelad i två moment:1. Teori, 4.5 hp (Theory, 4.5 ECTS).Matematiska metoder för prestandaanalys och utformning av linjära slutna system med flera regulator- och störnings ingångar och flera utgångar studeras.2. Laborationer och projekt, 3.0 hp (Laboratory and Project, 3.0 ECTS).Praktiska färdigheter i Matlab/Simulink programmering av optimala och robusta regulatorer erhålls genom övningar och guidade programmeringsuppgifter. Förmågan att utforma, genomföra, simulera, och dokumentera återkopplade regulatorer genomförs genom ett mindre projekt. Projektresultaten presenteras muntligt och skriftligt. Rapporten ska skrivas enligt IMRAD-struktur och dokumenterade MATLAB-skript lämnas in som separata filer.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs minst två års avklarade universitetsstudier innefattande 15hp på avancerad nivå i Elektronik. Inom ramen för ovanstående krav skall ingå följande kurser (eller motsvarande):Linjära reglersystem, 7.5 hp;Differentialekvationer för teknologer, 7.5 hp, eller Fysikens matematiska metoder, 15 hp, eller Teknisk-vetenskapliga beräkningar, 7.5 hp; Linjär algebra, 7.5 hp;Flervariabelanalys, 7.5 hp;Programmeringsteknik med C och Matlab 7.5 hp.Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Optimal reglering av linjära system

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön