Visa allastudier.se som: Mobil

Överbryggande kurser för utbildning till Studie- och yrkesvägledare

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Överbryggande kurser för utbildning till Studie- och yrkesvägledare

Kurspaketet är avsett för personer som redan har kunskaper motsvarande minst 90 hp, exempelvis genom högskolestudier inom lärarutbildningen eller annan utbildning av relevans för studie- och yrkesvägledning (se behörighetskrav nedan). Efter godkända studier i de överbryggande kurserna läser studenterna termin 5 och 6 i det treåriga studie- och yrkesvägledarprogrammet på distans. Studenten måste vara godkänd i samtliga överbryggande kurser för att få fortsätta studierna. Dessa tre terminer leder till Studie- och yrkesvägledarexamen. Utbildningen ligger på grundnivå, ej nybörjare.Under sista terminen ingår praktik i 8 veckor. Studenten ska ordna sin praktikplats själv och vid praktikplatsen ha en handledare som har studie- och yrkesvägledarexamen. Det går inte att tillgodoräkna praktikperioden genom att åberopa arbete som obehörig vägledare. Praktikperioden innefattar bland annat tillämpning av karriärteorier, vägledningsmetoder och modeller som ingår i utbildningen.På institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskaps hemsida finns terminsöversikter upplagda där det framgår vilka veckor de fysiska sammankomsterna är i Umeå: https://www.umu.se/student/tillampad-utbildningsvetenskap/programkurser/overbryggande-kurser-syv/Överbryggande kurser inom kurspaketet: 6SY033 Introduktion till Studie- och yrkesvägledning 12,5 hp6SY034 Teorier, modeller och metoder för karriärvägledning 7,5 hp6SY035 Samhällsvetenskap 10 hp

Förkunskaper

90 hp från avslutade kurser. Minst 60 hp av dessa ska omfatta kurser inom psykologi, pedagogik, sociologi, socialt arbete eller motsvarande (exempelvis utbildning som lärare, socionom eller personalvetare).