Polisiärt arbete i praktiken

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Heltid
Distans

Polisiärt arbete i praktiken

Kursen bygger vidare på de kunskaper och färdigheter som studenten utvecklat i yrket och/eller i sina studier i polisiärt arbete.

Kursen syftar till att utveckla självständigheten och yrkeskunnandet som polis. I kursen får studenterna möjlighet att utveckla sina kunskaper, färdigheter och förståelse för polisiärt arbete. Kursen förutsätter att studenten varit eller är antagen till Polismyndighetens aspirantutbildning eller är yrkesverksam som Polis. Umeå universitet anordnar inga praktikplatser. 

Kursens första tema består av en orientering om tjänstemannarollen inom Polismyndigheten samt polisens organisation, ledning och styrning. Centralt för detta tema är professionsutveckling och kunskapsgrunder för polisens verksamhet. Syftet med temat är att lägga grunderna för att senare i kursen kunna reflektera och analysera kring sin egen yrkespraktik. Temat behandlar vetenskaplig teori om polisarbete, styrande dokument inom polisen, evidensbaserat polisarbete, beprövad erfarenhet inom polisen samt reflektionsteori.

I kursens andra tema integreras erfarenheter som görs i den operativa verksamheten med litteraturstudier, gruppdiskussioner och examinationer. Syftet med detta tema är att studenten genom att identifiera och analysera inslag i den egna yrkesrollen ökar sin förståelse för grunderna i polisiär verksamhet och därmed sin självständighet i yrkesutövningen.

I kursens tredje och avslutande tema analyseras och utvärderas den egna yrkespraktiken och yrkeserfarenheten vidare genom de olika teoretiska perspektiv vilka tidigare introducerats. Temat syftar mot att studenten skall identifiera egna utvecklingsbehov och behov för verksamhetens utveckling.

 

Förkunskaper

60 högskolepoäng i polisiärt arbete eller motsvarande samt anställningsbevis som polisaspirant eller polis.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Polisiärt arbete i praktiken

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön