Visa allastudier.se som: Mobil

Politices kandidatprogrammet

Umeå universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Umeå
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Umeå

Politices kandidatprogrammet

Politices kandidatprogrammet ger dig en nationellt och internationellt mycket gångbar utbildning. Du ges goda karriärförutsättningar och möjligheter att påverka beslut och samhällsskeenden. Du får fördjupa dig i samhällsfrågor, statistik eller ekonomi. Efter tre år har du efterfrågad kompetens för bland annat analys- och utredningsarbete; företrädesvis inom offentlig förvaltning på internationell, central, regional och lokal nivå.Under utbildningenUnder de tre första terminerna läser du statsvetenskap, nationalekonomi, statistik och juridik. Lika lång tid ägnar du sedan åt en av följande inriktningar; statsvetenskap, nationalekonomi, statistik eller freds- och konfliktstudier. Programmet ger dig därmed både en samhällsvetenskaplig bredd och fördjupning inom ett inriktningsområde.Studierna kan kompletteras med kurser inom hela det samhällsvetenskapliga området.Observera att för den som vill läsa ytterligare kurser i statistik utöver basblocket och/eller välja huvudområde inom statistik eller nationalekonomi krävs Ma C/Ma 3b/3c.Programmets uppläggPolitices kandidatprogrammet är ett treårigt grundutbildningsprogram. Det inleds med ett basblock de första tre terminerna som läses gemensamt och avslutas med ett fördjupningsblock de tre sista terminerna. Under fördjupningsblocket väljs en av programmets fyra inriktningar statsvetenskap, nationalekonomi, statistik eller freds- och konfliktstudier. Här finns även möjlighet att läsa utomlands, göra praktik eller läsa valfria kurser beroende på vald inriktning och fördjupningsblockets upplägg. Programmet ger dig därmed både en samhällsvetenskaplig bredd och fördjupning inom ett inriktningsområde.FördjupningsdelenDu väljer inriktning mellan de fyra olika huvudområdena freds- och konfliktstudier, nationalekonomi, statistik och statsvetenskap. Väljer man statsvetenskap eller nationalekonomi som inriktning läser man B-nivån under termin 4 och kan använda den 5:e terminen till valfria kurser/praktik omfattandes 30 hp. Inriktningen mot statistik ger utrymme för valfria kurser/praktik som omfattar 15 hp. Ett fjärde spår inom programmet är freds- och konfliktstudier. Denna inriktning möjliggör inte valfria kurser eller praktik. Inom alla inriktningar finns möjligheten att läsa en termin utomlands.ExamensarbeteExamensarbetet är det avslutande arbetet och det slutgiltiga beviset på hur bra du klarat av utbildningen. Alla programmets inriktningar avslutas med ett examensarbete där studenterna under de sista tio veckorna av utbildningen skriver en kandidatuppsats (15 hp). Som student har du en stor frihet att välja uppsatsämne och du kan på så sätt inrikta dig på det just du tycker är intressant. Detta ger dig en stor möjlighet att profilera dig inom just ditt område!PraktikInom ramen för Politices kandidatprogrammet har du goda möjligheter till en längre praktik, som du kan förlägga inom offentlig förvaltning, organisationer eller företag i Sverige eller utomlands. Detta garanterar god arbetslivsanknytning och ger en möjlighet att praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaper som inhämtats i undervisningen. Några exempel på praktikplatser som tidigare programstudenter har haft är Sida, Finansdepartementet, North Sweden European Office i Bryssel, Umeå kommun, Region Västerbotten. Studenter har även praktiserat på företag och organisationer, både nationella och internationella, samt utlandsambassader.UtlandsstudierDet finns också möjlighet att studera utomlands. Utöver värdefulla kunskaper kan utlandsstudierna ge dig nya perspektiv, språkkunskaper och nätverk. Universitetet har avtal med universitet över hela världen. Du kan välja kurser inom din valda inriktning eller valfria kurser.Arbetslivsanknytning under studiernaInom programmet arbetar vi på olika sätt med att stärka arbetslivsanknytningen under studietiden. Varje höst och vår anordnar vi terminsavslutningar där vi bjuder in tidigare studenter som berättar om deras nuvarande arbeten och om vägen från studier till arbete. Vi bjuder också in nuvarande programstudenter som berättar om sina erfarenheter från att göra praktik på intressanta arbetsplatser. Ett annat exempel på arbetslivsanknytning under studietiden är externa föreläsare, vilket är ett förekommande inslag på de flesta av programmets kurser.Efter utbildningenEfter programmet har du en kvalificerad utbildning och hela världen som potentiellt arbetsfält. Tidigare studenter har idag jobb exempelvis inom kommun, statlig myndighet, departement, privata företag, internationella organisationer och icke-statliga organisationer. Exempel på anställningar kan variera beroende på vilken inriktning du väljer och inkluderar bland annat handläggare, administratör, utredare, ekonom, statistiker och samhällsanalytiker. Många arbetar inom offentlig förvaltning.Med en Politices kandidatexamen är du väl förberedd för en masterutbildning och forskarutbildning.

Förkunskaper

Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4 med eller flera undantag). För dig som vill fortsätta dina studier inom nationalekonomi eller statistik utöver det som ingår i programmets basblock krävs Matematik C/3b eller 3c.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Umeå universitet

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Politices kandidatprogrammet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: