Visa allastudier.se som: Mobil

Populärvetenskap - historia, teori, praktik

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Populärvetenskap - historia, teori, praktik

I den här kursen får studenterna inblick i ett dynamiskt och interdisciplinärt forskningsfält – vetenskapskommunikation – där frågor om populärvetenskapens historia, medialiseringen av vetenskap, allmänhetens kunskap om och engagemang i vetenskapliga frågor, samt betydelsen och värdet av effektiva kommunikationsstrategier, undersöks och beforskas. Kursens övergripande mål är att ge studenterna de kunskaper, analytiska förmågor och praktiska färdigheter som behövs för att utveckla en kritisk förståelse av vetenskapskommunikationens roll i samhället, både förr och nu, och för att kunna göra välgrundade val om hur den publika vetenskapen bäst kan utformas.

Förkunskaper

90 hp kurser i idéhistoria, eller kandidatexamen om 180 hp, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).