Visa allastudier.se som: Mobil

Programvaruteknik

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Programvaruteknik

Kursen ger en översikt över metoder, verktyg och språk för att understödja utvecklingen av stora programvarusystem. Särskild tonvikt läggs på kvalitetssäkring och kunskaper och färdigheter som direkt kan tillämpas i arbetslivet.

Kursen behandlar
- Utvecklingsmodeller och faser för iterativ och inkrementell (agile) utveckling;
- Kravhantering och objektorienterad analys och design (scenario-driven utveckling, UML);
- Design heuristics, patterns och refactoring;
- Systematisk testning (test-driven utveckling);
- Programvarukvalitet, mätetal, processförbättring, versionshantering och dokumentation.

Förkunskaper

Univ: 60 hp i huvudområdet datavetenskap eller 2 års avklarade studier, i båda fallen inkluderande goda kunskaper och färdigheter i objektorienterad programmering (minst 15hp) som t.ex. kan förvärvas genom kurserna Objektorienterad programmeringsmetodik (5DV133) och Applikationsutveckling i Java (5DV135) eller motsvarande kunskaper.

Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Hitta till utbildaren

Umeå universitet