Visa allastudier.se som: Mobil

Sociologi C

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Sociologi C

Kursen ger de studerande en fördjupad förtrogenhet med modern sociologisk teori och metod samt tillämpat sociologiskt forskningsarbete och skriftlig vetenskaplig framställning. Det övergripande målet är att öka studenternas förmåga att kritiskt granska och förhålla sig till forskning samt att självständigt genomföra analyser.

Förkunskaper

Sociologi A (30 hp) samt Sociologi B (30 hp), eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet